VelkommenProfilSamtaleterapiSamarbejdspartnerePraktiske oplysningerKontakt
 
Profil

Om mig

Jeg er født i 1958.

Før jeg påbegyndte uddannelsen til psykolog, har jeg i flere år arbejdet som mellemtekniker indenfor forskellige brancher med tekniske og administrative opgaver.

Andre oplever mig sædvanligvis som imødekommende, engageret, ærlig og rolig.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2002, og autoriseret at Psykolognævnet i 2005. Samme år påbegyndte jeg specialistuddannelse.

For at holde min faglige udvikling ajour, deltager jeg jævnligt i relevante kurser mm.

Da jeg har modtaget individuel supervision specielt indenfor sorg, krise og handicap, har jeg særlige kompetencer på dette område.

Erfaringer

Jeg har arbejdet som skole- og småbørnspsykolog i PædagogiskPsykologiskRådgivning (PPR).
Og i et Familiecenter med familie- og kriserelaterede problemstillinger.

Desuden har jeg arbejdet hos almenpraktiserende læge og privatpraktiserende psykologer.

Jeg finder det betryggende for mine klienter, at jeg som privatpraktiserende psykolog har stor erfaring og god alsidighed.

Tavshedspligt mv

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt, journalpligt og etiske principper.

Data og personlige oplysninger håndteres naturligvis i overensstemmelse med Persondatalovgivningens forskrifter.